2004

Konkurranse gir ikke velferd

Mange ser med glede på Lidls etablering og innmarsj i norsk dagligvarehandel. Her som ellers skal økt konkurranse være vidundermedisinen som gir lavere kostnader for forbrukerne. Man ser nesten ut til å tro at konkurranse kan erstatte solidariteten som samfunnsbygger. Men Lidls etablering er ikke noe veldedighetsframstøt for å gi norske forbrukere billigere mat.

Tilbakemeldingsfrist på debatthefte utsatt en måned

Styringsgruppa i Forbund1-prosjektet ble i møte 17. august enig om å utsette fristen for tilbakemelding på debattheftet om faglig-politiske utfordringer og strategier med en måned til 1. november.

Streikefare i luftfarten fra lørdag

Det er fare for streik innen luftfarten fra arbeidstidens start lørdag førstkommende. Handel og Kontor i Norge har foran torsdag og fredagens mekling varslet streik for 96 av sine medlemmer.

Meklingsstart Bensinstasjonoverenskomsten torsdag

Det er meklingsstart med Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) torsdag 26. august. Oppnås det ikke enighet mellom partene betyr det streik for 318 HK-medlemmer fra arbeidstidens start fredag.

Landsmøtedokumenter

På denne siden vil vi fortløpende legge ut landsmøtedokumenter etter hvert som dem blir sendt ut til landsmøtets delegater. Også andre relevante dokumenter vil bli lagt ut for nedlasting her. I hovedsak vil dokumentene bli lagt ut som nedlastbare PDF-filer.

Oversikt over streikeuttak BBF

Oversikt over streikeuttak foran meklingen for Bensinstasjonoverenskomsten med BBF.
Med fare for streik fra fredag 27. august 2004.

Meklingsforslag for Bensinstasjonoverenskomsten

Det ble lagt fram et meklingsforslag i oppgjøret med Bensinforhandlernes Bransjeforening for Bensinstasjonoverenskomsten ved midnatt natt til fredag etter over 15 timers mekling. Meklingsresultatet går ut til uravstemning uten noen som helst anbefaling fra forhandlingsdelegasjonen.

Ingen avklaring i meklingen

Det mekles fortsatt for Luftfartsoverenskomsten.
Så lenge meklingen pågår må HK-medlemmer møte på jobb og utføre arbeidet på ordinært vis.

Meklingsforslag for Luftfartsoverenskomsten

Etter over 18 timers mekling ble det lagt fram et meklingsforslag for Luftfartsoverenskomsten. Forslaget går ut til uravstemning uten anbefaling fra forhandlingsutvalget.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?