2004

Streiken avblåst

Streiken ved Japan Photo er over etter 8 dager i konflikt. Klokken 14.30 ble tariffavtalen undertegnet.

Handel og Kontor i Norge er på studentenes side

Det vises til pressemelding fra Norsk Studentunion (NSU) og Elevorganisasjonen (EO). Handel og Kontor i Norge (HK) mener det er positivt at ungdom både jobber og får kontakt med arbeidslivet. Men HK mener også det må gjøres store grep innen studiefinansieringsordningen.

Avviser en markedstilpasset lov

-Innstillingen fra arbeidslivslovutvalget er et skritt i å omarbeide arbeidsmiljøloven fra en vernelov til en markedstilpasset lov. Det er 2. nestleder Stein Kristiansen som sier dette om dagens fremleggelse av forslag til ny lov for arbeidslivet.

Forbundsvist oppgjør

Ikke overraskende blir det forbundsvist oppgjørsform i vårens tariffoppgjør. Det vedtok LOs representantskap i dag 24. februar.

Fortsatt medlemsvekst

Medlemsutviklingen per 1. mars viser en økning på 84 medlemmer den siste måneden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?