2004

Årsmøtet Handel og Kontor, Oslo Akershus

"Dersom Handel og Kontor skal bli en mer slagkraftig og offensiv organisasjon må en større del av den ressursen medlemmene utgjør utløses i organisasjonens virke. Avdelingens styre bør igangsette et arbeid for revitalisering av Handel og Kontor Oslo og Akershus."

Forhandlingsstart HSH / HK i dag

Forhandlingene om Landsoverenskomsten mellom HK/HSH startet i dag mandag 29. mars etter at forhandlingene om bransjeavtalene ble avsluttet i forrige uke. Det er satt av tid fram til torsdag for forhandlingene, men et brudd kan komme før den tid.

Nor-Cargo oppkjøpet aktualiserer forbundsfusjon

Nylig inngikk Posten Norge AS avtale om å kjøpe Nor-Cargo Holding ASA. Oppkjøpet bekrefter at samling på arbeidstakersida er nødvendig for å møte endringene i samferdselsbransjen. Fem LO forbund og et YS forbund utreder sammenslåing fra 2006.

Fremdeles forhandlinger mellom HSH og HK

Det er fremdeles forhandlinger mellom HK og HSH. Forhandlingen ble avsluttet i natt, men tas opp igjen i dag klokka 10.00.  I og med at Fellesforbundet er kommet til en løsning med NHO, kan muligens HK komme til enighet med HSH. Det er vanskelig å si om HK også vil bryte forhandlingene å gå til mekling, eller om man kan komme frem til en forhandlingsløsning.

Enighet i HSH-oppgjøret

Det ble ikke brudd i HSH-sektoren. Klokken 15.00 i dag ble det enighet mellom HK og HSH etter fire dagers forhandlinger. Pensjonen er den store seieren, men HK er også fornøyd med resten av resultatet.

Overlevering av krav fredag

Fredag 2. april klokka 11.00 blir kravene til lønnsforhandlingene med SamFo overlevert i HKs lokaler.

Fortsatt medlemsvekst i HK

Medlemstallet øker fortsatt i Handel og Kontor. I løpet av mars økte medlemstallet med 363 nye medlemmer.

Forhandlings/meklingsdatoer

Under følger en oversikt over planlagte forhandlings- og meklingsdatoer for HKs avtaleområder. Alle datoer er med forbehold om sluttføring av forhandlingene. Oversikten vil bli fortløpende oppdatert.

Enighet i SamFo-oppgjøret

Klokken 20.00 i dag onsdag 14. april ble det enighet mellom HK og SamFo om Landsoverenskomsten etter to dagers forhandlinger. Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?