2004

FrP og integreringsdebatten, skal de få herje fritt?

Siv Jensen og hennes partifeller herjer fritt i integrerings-debatten de har dratt i gang, basert på stigmatisering av etniske grupper og fremmedfrykt, godt hjulpet av tabloidpressens journalistikk.

Årsmøtet i HK Region Indre Østland

På årsmøtet i representantskapet denne helgen, ble det vedtatt fire uttalelser på aktuelle saker:

- Forbund 1
- Innstillingen til ny arbeidslivslov
- Nei takk til gratispassasjerene!
- FrP og integreringsdebatten, skal de få herje fritt?
I rammen til høyre kan du klikke på lenker til uttalelsene i sin helhet.

Forbund 1

Nytt storforbund innen service, samferdsel og kommunikasjon

Innstilling til ny arbeidslivslov = brutalt arbeidsliv

Flertallet i Arbeidslivslovutvalget (ALLU) foreslår endringer i Arbeidsmiljøloven som vil resultere i rovdrift på enkeltindividets arbeidsliv. Foreslåtte endringer vil gjøre det enklere med midlertidige ansettelser, svekke stillingsvernet og utvidet bruk av overtid uten automatisk rett til overtidsbetaling. Flertallet i ALLU ønsker dessuten å tillate mer søndagsarbeid.

Forhandlingsstart Vinmonopolet.

Det er start for lønnsforhandlingene med Vinmonopolet tirsdag 27. april. To dager er satt av til forhandlingene som forventes å kunne bli vanskelige.

Meklingsinnspurt 13. mai

Det blir meklingsinnspurt på Standardoverenskomsten med NHO fra 12. 13. mai med frist for enighet klokken 24.00. Oppnås ingen enighet med NHO betyr det streik fra arbeidstidens start fredag 14. mai.

Ingen enighet med Vinmonopolet

Etter bare 7 timers forhandlinger måtte forhandlingsutvalget konstatere at det ikke var mulig å komme til enighet med Vinmonopolet i går. De tillitsvalgte følte forhandlingene som lite reelle, og håper nå på en løsning gjennom bistand fra LO Stat.

Årsmøtet HK Region Øst

"Det er et viktig valg å bli fagorganisert. Det betyr å være med på et lag hvor mange drar i samme retning. Det betyr at en ser viktigheten av fellesskap, solidaritet og samhold og at en selv vil yte sitt for at alle skal få bedre lønns- og arbeidsvilkår. "
" Arbeidslivslovutvalgets innstilling er på høring og mange organisasjoner har saken til behandling. Utvalgets flertallsinnstilling vil om det skulle bli vedtatt bli et stort og alvorlig tilbakeskritt for arbeidstakerne i Norge."

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?