2004

Forhandlingsstart Coop Norge og Coop NKL BA m/ datterbedrifter

Det er i dag forhandlingsstart med arbeidsgiverorganisasjonen SamFo for ansatte i Coop Norge og Coop NKL BA m/ datterbedrifter. Det er satt av to dager til forhandlingene. Det reises blant annet krav om at uorganiserte først får lønnstillegg fra 1. oktober.

Forhandlingsstart Medieoverenskomsten

I dag mandag 3. mai er det forhandlingsstart med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) om Medieoverenskomsten. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Forhandlingene utsatt til 24. mai

Partene innen funksjonærområdet har, etter å ha ført samtaler i dag blitt enige om å  utsette videre forhandlinger til 24. og 25. mai.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i morgen tirsdag 4. mai.

Forhandlingssituasjonen for Medieoverenskomsten

-En pressemelding fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) kan gi inntrykk av MBL og HK/Prifo greit og enkelt kom til enighet om å utsette videre forhandlinger. Slik var det ikke, sier forhandlingsleder Egil Bøckmann om forhandlingene om Medieoverenskomsten.

Pause i forhandlingene

Det er pause i forhandlingene for ansatte i Coop Norge og Coop NKL BA m/ datterbedrifter.

Brudd i forhandlingene

Det ble brudd i forhandlingene for Coop Norge og Coop NKL BA m/ datterbedrifter etter tre dagers forhandlinger. Bruddet kom klokken 16.00 i dag.

Varsler mekling for Vinmonopolet

Heller ikke med bistand fra LO Stat og NAVO ble det enighet mellom Handel og Kontor og Vinmonopolet. Dermed begjærer HK brudd og vil ta forhandlingene til mekling. Blir det ingen enighet i meklingen, kan det bety at de HK organiserte i Vinmonopolet går til streik.

Det faglig-politiske debattheftet er ferdig!

Debattheftet for Forbund1 er nå ferdig og vil bli distribuert gjennom HKs regionkontorer. Heftet blir grunnlag for en svært viktig debatt om et nytt forbunds faglig-politiske mål, utfordringer og strategi. Dette er den første av to store høringsprosesser som skal gjennomføres i lokale samarbeidsfora og i de seks forbundenes lokalorganisasjoner. Frist for tilbakemelding er 1. oktober. Heftet kan bestilles gjennom regionkontorene, eller du kan laste det ned på Forbund1s egne nettsider.

Mekling 7. - 8. juni

Det blir mekling for de ansatte i Coop Norge og Coop NKL BA m/ datterbedrifter fra mandag 7. - til tirsdag 8 juni.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?