2004

Varsler streik for 1080 medlemmer

Handel og Kontor i Norge har meldt plassoppsigelse for 1080 medlemmer i 16 foretak foran ukens mekling på Standardoverenskomsten. Blir det ikke enighet natt til fredag 14. mai betyr det streik.

Forhandlingsstart Norsk Hydro

Det er forhandlingsstart med Norsk Hydro i morgen onsdag 12. mai. Det er satt av to dager til forhandlingene som omfatter vel 140 medlemmer.

Meklingsstart Standardoverenskomsten NHO

Det er meklingsstart for Standardoverenskomsten med NHO onsdag 12. mai. Blir det ingen enighet innen midnatt 13. mai betyr det streik fra arbeidstidens start fredag morgen.

Informasjon til HK-tillitsvalgte i MBL-området

Norsk Journalistlag (NJ) gikk i dag ut i konflikt med 2900 medlemmer i 84 mediebedrifter. Her følger informasjon om HKs opptreden under streiken, og informasjon om forholdsregler ved permittering.

Pause til torsdag 10.00

Det er pause i meklingen om Standardoverenskomsten med NHO fram til torsdag klokken 10.00.

Mekling mot midnatt

Meklingen på Standardoverenskomsten med NHO startet i dag klokken 10.00 opp igjen etter at partene tok pause i går kveld klokken 19.00. Partene fører samtaler utover kvelden men står fortsatt langt fra hverandre. Man regner med å bruke tiden fram til 24.00. Vi kommer tilbake med oppdatering rundt midtnatt.

Det presiseres fra HKs side at Gilde konsernet med datterbedrifter er omfattet av streikeuttaket fra fredag morgen.

Enighet med NHO

Det ble ingen streik med NHO om Standardoverenskomsten. Etter mekling 2,5 timer på overtid kom partene fram til enighet. Enkelte av trinnene på garantilønnssatsene heves nå med over 9 - 13 kroner per time.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?