2004

Forhandlingsstart Golden Air

Det er forhandlinger for kabinansatte og flygere i Golden Air i dag tirsdag 18. mai og onsdag 19. mai.

Brudd i forhandlingene med MBL

Det er brudd i forhandlingene med MBL. Handel og Kontor meddelte Mediebedriftenes Landsforening om bruddet fredag klokken 12.00.

Uravstemningsresultater

Uravstemningsresultatene vil bli samlet på denne siden fortløpende.

Meklingsstart Medieoverenskomsten med MBL

Det er meklingsstart for Medieoverenskomsten med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) torsdag. Meklingen starter klokken 13.00, og det er satt av frist til fredag klokken 24.00 for å komme til enighet. Det er varslet streik for 317 medlemmer ved 10 aviser fra lørdag morgen hvis partene ikke blir enige.

Fullstendig bedriftsoversikt

Norsk Grafisk Forbund, Presse- og Mediaansattes Forbund/PRIFO og HK er blitt enige om å varsle fratreden fra og med lørdag 29. mai fra arbeidstidas begynnelse i de samme avisbedriftene.

Forhandlingsstart Luftfartsoverenskomsten

Det er forhandlingsstart for Luftfartsoverenskomsten med Flyselskapenes Landsforening (FL) i morgen onsdag. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Stønad i forbindelse med transportstreiken

I forbindelse med streiken i transportsektoren har mange HK-medlemmer vært permittert. For de som er blitt permittert under 50% yter forbundet stønad etter nærmere regler.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?