Årsmøtet HK Region Øst

"Det er et viktig valg å bli fagorganisert. Det betyr å være med på et lag hvor mange drar i samme retning. Det betyr at en ser viktigheten av fellesskap, solidaritet og samhold og at en selv vil yte sitt for at alle skal få bedre lønns- og arbeidsvilkår. "
" Arbeidslivslovutvalgets innstilling er på høring og mange organisasjoner har saken til behandling. Utvalgets flertallsinnstilling vil om det skulle bli vedtatt bli et stort og alvorlig tilbakeskritt for arbeidstakerne i Norge."

30. april 2004

Dette vedtok årsmøtet i HK Region Øst den 27. april i to uttalelser om transportstreiken og arbeidslivslovsutvalgets innstilling.

Mona Hagen ble på årsmøtet i region øst gjenvalgt som leder for to nye år. Med seg i arbeidsutvalget får hun nestleder Wenche Jakobsen og Kristin Olavesen. I tillegg til vanlige årsmøtesaker valgte årsmøtet 40 representanter og 15 vararepresentanter som skal representere region øst  på HKs landsmøte i Oslo 11. 15 september, samt foretok nominasjoner til forbundets organer. Årsmøtet bevilget også kr. 10 000,- til Norsk Folkehjelp hvorav 5 000,- øremerkes arbeidet på Vestbredden og i Gaza.