Årsmøtet i HK Region Indre Østland

På årsmøtet i representantskapet denne helgen, ble det vedtatt fire uttalelser på aktuelle saker:

- Forbund 1
- Innstillingen til ny arbeidslivslov
- Nei takk til gratispassasjerene!
- FrP og integreringsdebatten, skal de få herje fritt?
I rammen til høyre kan du klikke på lenker til uttalelsene i sin helhet.

26. april 2004