Avviser en markedstilpasset lov

-Innstillingen fra arbeidslivslovutvalget er et skritt i å omarbeide arbeidsmiljøloven fra en vernelov til en markedstilpasset lov. Det er 2. nestleder Stein Kristiansen som sier dette om dagens fremleggelse av forslag til ny lov for arbeidslivet.

20. februar 2004

I dag kom innstillingen til ny lov for arbeidslivet. Ikke uventet inneholder det omfattende dokumentet fra utvalget som ble nedsatt av regjeringen Stoltenberg flere forslag til endringer som vekker sinne i fagbevegelsen.

-Motsetningene mellom markedstilpasset lov og gode vernebestemmelser er som forskjellen på ild og vann, mener Stein Kristiansen. Forslagene til nye bestemmelser i loven betyr på vesentlige punkter et svekket vern for arbeidstakerne, legger han til.

Forslagene er mange, men tre punkter skiller seg ut:

1) Arbeidtidsbestemmelsene liberaliseres og svekkes
Flertallsforslaget fra det regjeringsoppnevnte utvalget åpner for at man skal kunne inngå individuelle avtaler om å arbeide opp til 48 timer i uka i 48 av årets uker eller 78 timer i uka nesten elleve uker på rad. Dette uten at det skal gis automatisk rett til overtidsbetaling.

Det legges også opp til videre rammer, mer rom for skjønnsmessige bestemmelser for arbeidsgiveren, i tillegg til at den daglige arbeidstiden forlenges og den tillitsvalgtes rolle svekkes.

2) Utvidet åpning for midlertidige ansettelser
Flertallets forslag åpner for mer bruk av midlertidige ansettelser. Det foreslås blant annet en generell adgang til å inngå midlertidig ansettelse for en periode på inntil 6 måneder. Dette er en begrensning i forhold til forslaget fra arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman i forbindelse med forslaget til statsbudsjett i fjor høst, men allikevel en vesentlig liberalisering i forhold til dagens regler.

3) Retten til å stå i stilling ved oppsigelse.
Dette har lenge svært en sentral del av stillingsvernet. At en arbeidstaker ikke skal gå ledig i den perioden saken hans ligger inne "på vent" i rettsapparatet har vært en grunn til at ansatte i det hele tatt kan ta seg både tid og krefter å hevde seg usaklig oppsagt.

HK avviser forslagene
Handel og Kontor i Norge avviser forslagene fra Arbeidslivslovutvalget og slutter seg til LOs dissenser.

-Arbeidstakerne må sette seg ned ute på arbeidsplassene og se på konsekvensene av disse forslagene, sier Stein Kristiansen. Han legger til at en tremåneders høringsrunde som regjeringen legger opp til er fullstendig uakseptabelt.

Bruk av tariffoppgjøret
Stein Kristiansen avviser ikke tanken om at forslagene fra arbeidslivslovutvalget bør få innvirkning på vårens tariffoppgjør. -Det er en forlokkende tanke å forebygge disse lovforslagene ved å innarbeide ulike avsnitt og bestemmelser i vårt avtaleverk, sier Stein Kristiansen.