Brudd i forhandlingene med NHO

Det ble brudd i forhandlingene med NHO om Standardoverenskomsten. Klokken 05.00 i natt måtte HK og NHO konstatere at det ikke var mulig å komme til enighet.

23. april 2004

- Årsaken til bruddet er kort og godt at vi på Standardoverenskomsten har et gedigent etterslep i lønnssatsene, sier forbundsleder Sture Arntzen i en kommentar til bruddet. Han slår samtidig fast at behovet for en lønnsutviklingsgaranti er stort og at NHO ikke vil imøtekomme dette kravet. Dermed går forhandlingene til mekling.

- Hvis NHO ikke kommer oss i møte under meklingen er faren for streik overhengende, sier han.

Lønnsgap
Standardoverenskomsten har etter flere år sakket veldig akterut på garantisatsene og har nå et betydelig etterslep å hente inn. En sammenligning mot NHO og Statstisk Sentralbyrås egen funksjonærstatistikk de siste seks årene viser et etterslep på mellom kroner 2.500,- og kroner 3.800,- per måned for de ulike lønnsgruppene i overenskomsten. I tillegg motsatte NHO seg for første gang ved forrige mellomoppgjør å regulere opp garantisatsene på Standardoverenskomsten. Dette var etter HKs oppfatning å betrakte som tariffstridig fra NHOs side.

Å minske gapet som har oppstått og i tillegg sikre at gap ikke gjenoppstår ved en bedre bestemmelse, er dermed et viktig mål for HK i den kommende meklingen.

HK presiserer samtidig at kravet er i samsvar med LOs representantskaps vedtak hvor det blant annet heter at det i de "enkelte områdene gjøres prioriteringer til fordel for grupper som systematisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen".

Sikre reelle forhandlinger lokalt
NHO motsatte seg også HKs krav om å innføre bestemmelser som sikrer lokale tillitsvalgte en mulighet til å nå fram i lokale forhandlinger. HKs krav var innføring av en såkalt pendelvoldgift. Denne ordningen vil gi de tillitsvalgte en ankemulighet hvis de konsekvent avvises av bedriften. I dag opplever dessverre en rekke tillitsvalgte at de lokale lønnsforhandlingene er lite reelle. Bedriften benytter ofte styringsretten til å sette sluttstrek for disse forhandlingene.

Øvrige krav til mekling
NHO var heller ikke villige til å akseptere krav som allerede er innfridd i flere av HKs øvrige avtaleområder. Dette gjelder blant annet pappapermisjon med lønnskompensasjon i tillegg fastholder HK også kravet om rett til velferdspermisjoner i forbindelse med planleggingsdager i barnehage, SFO, og barneskole. Også disse kravene går nå til mekling.

Første brudd
Bruddet med NHO blir HKs første brudd i dette årets tariffoppgjør. Fra før har man kommet i mål med forhandlingene med både arbeidsgiverforeningene HSH og SamFo. Forhandlingsbruddet betyr altså at forhandlingene går til mekling. HK vil komme tilbake med mer informasjon straks meklingsdato er fastsatt.