Forbund 1

Nytt storforbund innen service, samferdsel og kommunikasjon

26. april 2004

Region Indre Østland er positiv til den prosess forbundet nå er inne i.

Arbeidet med dannelsen av et større og forhåpentligvis sterkere forbund må fortsette, og naturlig være en del av LO-familien.

Årsmøtet ser det som avgjørende for arbeidstakerne å ha en slagkraftig organisasjon som er fremtidsrettet og tilpasset arbeidslivets utvikling.

I det videre arbeidet med dannelse av et nytt forbund må alle aktører fremstå som likeverdige parter, både hva gjelder innflytelse i prosessen, men også hva gjelder innsats og bidrag i arbeidet.

Årsmøtet ser det som svært viktig at nærheten til medlemmene opprettholdes, og at alle ledd i organisasjonene får innflytelse.