Forhandlingsstart NHO

I dag onsdag 21. april starter forhandlingene med NHO om Standardoverenskomsten. Det er satt av tid fram til fredag på forhandlingene.

20. april 2004

Viktige krav for Handel og Kontor i de kommende forhandlingene vil være:

• ta igjen lønnsgapet som har oppstått de siste årene
• en styrket formulering som sikrer garantisatsene
• innføring av et system med pendelvoldgift ved uenighet i lokale forhandlinger
• innføre bestemmelser som sikrer tillitsvalgtes deltakelse ved innleie av arbeidskraft
• få inn bestemmelser som regulerer overtidsbruken bedre

Lønnsgapet
Lønnsetterslepet i perioden 1997 2003 for Standardoverenskomstens garantilønnssatser varierer mellom kroner 2.500,- og kroner 3.800,- per måned for de ulike lønnsgruppene.
I tillegg motsatte NHO seg ved forrige mellomoppgjør å regulere opp satsene på Standardoverenskomsten. Å hente inn gapet som har oppstått og i tillegg sikre at gapet ikke gjenoppstår gjennom en bedre bestemmelse, er dermed et viktig mål i de kommende forhandlingene.

Kravet vil dermed være helt i samsvar med LOs representantskap sitt vedtak hvor det blant annet heter at det i de "enkelte områdene gjøres prioriteringer til fordel for grupper som systematisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen".

Pendelvoldgift
Et viktig krav er i tillegg innføring av et system med pendelvoldgift dersom man ved lokale lønnsforhandlinger ikke oppnår enighet. I dag opplever dessverre mange tillitsvalgte de lokale lønnsforhandlingene som lite reelle da bedriften benytter sin styringsrett til å sette sluttstrek for forhandlingene. Gjennom bruk av pendelvoldgift vil de lokale partene ved uenighet kunne bringe tvisten inn til egen nemdsbehandling.

Forsterket avtaleformulering om innleie
Egne bestemmelser ved innleie har HK allerede fått gjennomslag innen HSH og SamFo-området. En forsterket avtaleformulering i dette spørsmålet vil blant annet sikre de tillitsvalgtes medvirkning og deltakelse i forhold til innleie av arbeidskraft i egen bedrift.