Forhandlingsstart Vinmonopolet.

Det er start for lønnsforhandlingene med Vinmonopolet tirsdag 27. april. To dager er satt av til forhandlingene som forventes å kunne bli vanskelige.

26. april 2004

Fra før er forhandlingene på sentralt hold unnagjort gjennom forhandlingene mellom LO Stat og arbeidsgiverforeningen NAVO. B-dels forhandlingene som forhandlingene med Vinmonopolet blant annet faller inn under skal nå være ferdige innen 1. mai.

Det viktigste kravet i de kommende forhandlingene vil være å sikre en tariffestet tjenestepensjonsordning. Vinmonopolet har i dag tjenestepensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse, men denne er altså ikke sikret gjennom en tariffavtale. At den ikke er tariffestet åpner blant annet for at arbeidsgiver ensidig kan si opp denne i framtida.

Ut over dette ønsker de tillitsvalgte å få inn en rekke tradisjonelle tillitsvalgtsbestemmelser som sikrer innflytelse og reell medbestemmelse. En heving av UB-satsene og forbedringer i bestemmelser som omhandler arbeidstidsordningene står også på dagsorden.

Økomiske krav vil bli reist underveis i forhandlingene.

Det er altså satt av to dager til disse forhandlingene, og vi vil komme tilbake med mer informasjon ved enighet eller et eventuelt brudd.