Fortsatt medlemsvekst

Medlemsutviklingen per 1. mars viser en økning på 84 medlemmer den siste måneden.

01. mars 2004

Utviklingen hittil i år viser dermed en medlemsvekst på 64 medlemmer og Handel og Kontor har dermed et medlemstall på 58 940 medlemmer.

Størst fremgang per 1. mars er det Region Øst og Region Midt-Norge som hadde med en medlemsvekst på henholdsvis 58 og 46 medlemmer. Region Øst er den regionen med størst økning hittil i år med 87 nye medlemmer.

Hittil i år er det blitt registrert 1 383 nye medlemmer og i det totale medlemstallet ligger det nå 891 student medlemmer.