FrP og integreringsdebatten, skal de få herje fritt?

Siv Jensen og hennes partifeller herjer fritt i integrerings-debatten de har dratt i gang, basert på stigmatisering av etniske grupper og fremmedfrykt, godt hjulpet av tabloidpressens journalistikk.

26. april 2004

Årsmøtet i Handel og Kontor Region Indre Østland er lei fordummende debatter og ubegrunnet stempling i pressen av etniske minoritetsgrupper. Vi er skuffet over at media ikke tar temaet seriøst, men velger å fremme FrPs populistiske utsagn.

Integreringsdebatten er vanskelig, men ikke desto mindre svært viktig, og må tas alvorlig. Vi vil ikke la den bli et politisk spill der FrP får fritt spillerom i media til å fremme sin rasistiske tankegang.

Fagbevegelsen har et solidarisk ansvar, slik vi alltid har hatt, overfor alle arbeidstakere og deres rettigheter. Det er ikke nok å utvise toleranse overfor fremmede kulturer. Toleranse kan fort bli en sovepute for å slippe å ta opp till debatt viktige prinsipielle spørsmål i integreringsdebatten.

Fagbevegelsen må, og vil, ta ansvar og del i arbeidet for en sosial integrering av de etniske minoriteter vi har i landet. LO og forbundene må skolere sine tillitsvalgte til å ta tak i integreringsspørsmålet på arbeidsplassen, slik at vi sammen kan skape en gjensidig kulturforståelse og en felles fremtid.

Under parolen "Faglig Samhold og Integrering" vil vi skape en felles arena, der fagbevegelsen og de etniske minoritetene sammen tar debatten og i et flerkulturelt solidarisk fellesskap.