Garantilønnsordningen - Landsoverenskomsten

Det ble 23. februar ført forhandlinger med HSH garantitillegget per 1. februar 2004.

24. februar 2004

• Resultatet ble et tillegg på kroner 4,42 pr time. Trinn 6 heves dermed med kroner 719,- til kroner 19.863,-.
• Lønnssatsene for faglærte heves med samme beløp fra samme dato.

Protokoll er undertegnet.

Brev til bedrifter som ikke er tilsluttet noen arbeidsgiversammenslutning vil bli sendt så snart nytt bilag foreligger.

Dette må betraktes som godt tillegg, og det oppfordres til å bruke dette i vervesammenheng for å vinne nye medlemmer. Gå i den anledning gjerne inn på våre vervesider her