HK Region Østlandet Sør støtter transportarbeiderne

Representantskapet i Handel og Kontor, Region Østlandet Sør støtter de streikende i Transportarbeiderforbundet.

26. april 2004

Også organiserte i HK har i lang tid irritert seg over den store andelen av gratispassasjerer i arbeidslivet. Det er urettferdig at de fagorganiserte trekkes i lønn til kontingentinnbetaling for å finansiere et system som gir tariffavtalte lønns- og arbeidsvilkår til alle, inkludert de uorganiserte, som dermed på en måte blir belønnet for å la være å være med på spleisen.

Ofte opplever vi at arbeidstakere sier nei til å organisere seg, og legger til at de får jo de samme vilkårene uansett. På lengre sikt svekker dette grunnlaget for et velorganisert arbeidsliv.

Vi setter stor pris på at Transportarbeiderforbundet tar denne viktige kampen akkurat i disse tider. Vårt samfunnssystem har vært basert på likeverd og sosial trygghet. Den politiske situasjonen, kombinert med trender i arbeidslivet, truer denne tryggheten. Debatten om gratispassasjerene i arbeidslivet som oppstår pga denne streiken, ønskes velkommen.

Kontaktperson:
Kim-Louis Belaska
Regionsleder i HK Region Østlandet Sør
tlf. 91680494/32834458