Handel og Kontor i Norge er på studentenes side

Det vises til pressemelding fra Norsk Studentunion (NSU) og Elevorganisasjonen (EO). Handel og Kontor i Norge (HK) mener det er positivt at ungdom både jobber og får kontakt med arbeidslivet. Men HK mener også det må gjøres store grep innen studiefinansieringsordningen.

19. februar 2004

HK har tatt initiativ til et møte med Norsk Studentunion i nærmeste fremtid.

Bakgrunnen for pressemeldingen fra NSU og EO var et oppslag i Dagens Næringsliv onsdag hvor 1. nestleder Karin Torp i HK uttaler at andelen studenter og elever som jobber i dagligvarehandelen fører til lav organisasjonsgrad i bransjen. Dette går igjen ut over lønns- og arbeidsforholdene.

HK mener det er positivt at studenter har kontakt med arbeidslivet. Men HK konstaterer samtidig at studiefinansieringsordningen i dag er så dårlig at gruppen arbeidende studenter blir for stor i forhold til de som ønsker å ha arbeid i dagligvarehandelen som et levebrød.

-I realiteten er det arbeidsgiverne som utnytter andelen arbeidende studenter for å trekke lønningene nedover. HK ønsker gjerne å gjøre felles sak med NSU og EO for å ta tak i dette problemet, uttaler Karin Torp.

Handel og Kontor har flere ganger før tatt til orde for å få til en studiefinansiering som gjør at elever og studenter ikke er nødt til å jobbe så mye som de gjør i dag. Dette for at studenter og elever skal kunne bli ferdig med studiene til rett tid og dermed jobbe med det de faktisk ønsker å jobbe med.

- Vi har blant annet forslag til vårt landsmøte i september om at 100% av studielånet skal gjøres om til stipend dersom studiene fullføres på normert tid, forteller 1. nestleder Karin Torp.

- - - - -

Kontaktpersoner for nærmere opplysninger:
• 1. nestleder Karin Torp, telefon 23061163, mobil 91370609
• informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214, mobil 90854418