Handel og Kontor vurderer informasjonsmøte

LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) vil vurdere be om et informasjonsmøte hos A-Møbler på Alnabru.

06. januar 2004

I dag kan Aftenposten Aften fortelle at bystyrerepresentant Akhtar Chaudhry (sv) i Oslo oppfordrer til boikottaksjon mot A-Møbler fordi de sendte en ansatt med skaut hjem fra jobben. Aftenposten forteller også at Chaudry neste uke tar saken opp i Stortingets spørretime.

Dessverre er bare én av de ansatte på A-møbler organisert og HK har heller ingen tariffavtale ved bedriften. Dette vil imidlertid HK gjerne endre på og Handel og Kontor region øst vil derfor trolig ta kontakt med bedriften med tanke på et informasjonsmøte for de ansatte.

-Vi mener at en måte å løse konflikten som har oppstått ved A-Møbler kan være å danne en fagforening og opprette en tariffavtale. Skjer det vil vi ikke bare kunne tilby HKs ressurser som forbund, men også vårt avtaleverk som inneholder et godt utgangspunkt for hvordan parter i arbeidslivet bør løse en konflikt på et så lavt nivå som mulig, sier Jarle Kilmork.

-Her ser dessverre konflikten bare ut til å akselerere, legger han til.

-Handel og Kontor tar generell avstand fra diskriminering av ansatte og ønsker å verne om ytringsfriheten både politisk og religiøst.

Kontaktpersoner ved spørsmål:
· Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418
· Regionssekretær HK Øst, Jarle Kilmork, telefon 23062371 / 91141892