Ingen enighet i meklingen

Det ble ingen enighet under meklingen for Japan Photo i dag mandag 19. januar. Dermed er det klart for streik, men først fra arbeidstidens start onsdag morgen 28. januar.

19. januar 2004

Japan Photo Fredrikstad var franschisedrevet og HK hadde her en direkte tariffavtale med bedriften. Japan Photo Holding Norge overtok imidlertid bedriften den 1. september i fjor. HK fremmet krav om videreføring av tariffavtalen, men uten å få noen tilbakemeling på dette annet enn avvisende telefonsamtaler.

Partene har nå vært i mekling flere ganger, og det er en klar holdning fra bedriftens side at noen tariffavtale på bedriftens utsalgssteder er utelukket. Bedriften truer i likhet med hva Showtime i Tønsberg gjorde i sin tid i fjor med å legge ned hele utsalgsstedet framfor å inngå tariffavtale. 

Japan Photo Holding A/S er et tyskeid firma med 19 utsalgssteder i Norge. Kjeden opererer også på svensk og dansk marked. Bedriften ønsker i stedet for en tariffavtale en direkte avtale med hver av de ansatte som gir dårligere betingelser enn hva tariffavtalen inneholder.