Ingen enighet med Vinmonopolet

Etter bare 7 timers forhandlinger måtte forhandlingsutvalget konstatere at det ikke var mulig å komme til enighet med Vinmonopolet i går. De tillitsvalgte følte forhandlingene som lite reelle, og håper nå på en løsning gjennom bistand fra LO Stat.

28. april 2004

Lønnsforhandlingene i Vinmonopolet består i år av en kamp om prinsipper snarere enn kroner og øre. De ansatte ønsker blant annet sterkere medinnflytelse over arbeidstiden, de ønsker å tariffeste dagens pensjonsordning og i tillegg å styrke de tillitsvalgtes forhandlingsposisjon.

Alle kravene ble imidlertid avvist av Vinmonopolets ledelse under forhandlingene i går. I et eget skriv som ble delt ut under forhandlingene peker ledelsen på at de ikke ønsker bestemmelser i overenskomstene som begrenser bedriftens styringsrett. I samme skriv gjør ledelsen det tilsvarende klart at de ikke ønsker å avtalefeste administrative bestemmelser og de skriver rett ut at de heller vil ha særavtaler snarere enn tekst overhodet i overenskomsten. Allikevel skriver de at de ønsker en oversiktlig overenskomst.

-Vi følte forhandlingene som lite reelle, og opplevde en avvisende motpart som ikke ser de tillitsvalgte som likeverdig part og heller ikke ønsker en likeverdig part i framtida, sier forhandlingsleder Karin Solum i en kommentar til bruddet.

Forhandlingsutvalget peker blant annet på at bedriften under dagens system har rett til å ommøblere arbeidstiden til en enkeltansatt. Blir du eksempelvis ansatt på full tid fra mandag til onsdag, kan bedriften i ettertid splitte arbeidstiden din til fem dagers uke med få timer. Andre ganger har bedriften gått rett inn i et ansettelsesforhold og flyttet en arbeidsdag fra eksempelvis tirsdag til torsdag. Et uholdbart og lite fleksibelt system da hovedtyngden av de ansatte jobber deltid og mange av disse igjen har flere jobber. De tillitsvalgte mener derfor tiden er moden for endringer.

-Bedriften ønsker imidlertid å ha det slik, og de gjør alt for å beholde det slik, kommenterer Karin Solum. Hun håper allikevel på en løsning onsdag 5. mai. Da møtes partene igjen med bistand fra henholdsvis LO Stat og arbeidsgiverforeningen NAVO. Blir det ingen enighet der vil det bli varslet brudd i forhandlingene. Neste innstans vil i så tilfelle være Riksmeklingsmannen.