Innstilling til ny arbeidslivslov = brutalt arbeidsliv

Flertallet i Arbeidslivslovutvalget (ALLU) foreslår endringer i Arbeidsmiljøloven som vil resultere i rovdrift på enkeltindividets arbeidsliv. Foreslåtte endringer vil gjøre det enklere med midlertidige ansettelser, svekke stillingsvernet og utvidet bruk av overtid uten automatisk rett til overtidsbetaling. Flertallet i ALLU ønsker dessuten å tillate mer søndagsarbeid.

26. april 2004

Det er svært vanskelig å se dette i sammenheng med satsningen vedrørende IA (inkluderende arbeidsliv) avtalen.

Skulle forslaget til ny arbeidslivslov bli vedtatt, vil det i samme åndedrag si at vi mister sykelønnsordningen vår. Disse endringene vil gi et mer brutalt arbeidsliv og all erfaring tilsier at dette igjen vil øke sykefraværet.

Man kan ikke innfri IA avtalen med disse endringene.

Regjeringen må legge bort forslaget for deretter å se på mindretallets innstillinger og vedta de forslagene som vil forbedre dagens arbeidsmiljølov.

Handel og Kontor region Indre Østland mener bestemt vi trenger et bedre stillingsvern. Regjeringen må se sammenhengen mellom tilstandene i dagens arbeidsliv og de uakseptable høye tallene for uføretrygd og sykefravær.

Årsmøte i region Indre Østland tar sterk avstand fra flertallsinnstillingen til ny arbeidslivslov, og oppfordrer alle våre medlemmer til å engasjere seg og ta del i denne debatten før det er for sent!