Kurs i forhandlingsteknikk

Forbundet vil i tiden 14. 19. mars arrangere kurset forhandlingsteknikk.

08. januar 2004

Kurset foregår på Sanner Hotell, på Gran, Hadeland. Tillitsvalgte til dette kurset må ha gjennomgått HKs faglige grunnutdanning eller tilsvarende skolering.

Kurset tar for seg praktisk trening i å forhandle. Det blir vekslet mellom teori i forhandlingsteknikk og rollespill av tillitsvalgte og arbeidsgivere med utgangspunkt i konkrete og realistiske forhandlingssituasjoner som for eksempel lønnsforhandlinger og forhandlinger i forbindelse med oppsigelser.

Søknadsfrist er satt til 10. februar og skal du søke kan du benytte deg av følgende side:
./index.gan?id=4341&subid=0