Meklingsinnspurt 13. mai

Det blir meklingsinnspurt på Standardoverenskomsten med NHO fra 12. 13. mai med frist for enighet klokken 24.00. Oppnås ingen enighet med NHO betyr det streik fra arbeidstidens start fredag 14. mai.

28. april 2004

Standardoverenskomsten organiserer i hovedsak funksjonærer som jobber innenfor områdene marked, økonomi, administrasjon, lager, logistikk samt innenfor IKT. Totalt er noe over 3 000 HK-medlemmer omfattet av overenskomsten. Ved en eventuell konflikt er det imidlertid ikke ventet at alle disse vil bli tatt ut i streik samtidig.

Bruddet i forhandlingene med NHO kom tidlig fredag morgen 23. april klokken 05.00.

- Årsaken til bruddet er kort og godt at vi på Standardoverenskomsten har et gedigent etterslep i lønnssatsene, sa forbundsleder Sture Arntzen i en kommentar til bruddet og konstaterte at streikefaren er stor: - Hvis NHO ikke kommer oss i møte under meklingen er faren for streik overhengende, sa han da.

Foran meklingen er det nå tre viktige krav som reises:

  • Å hente inn etterslepet i lønnsutviklingen de siste årene
  • Å innføre en lønnsutviklingsgaranti som hindrer fremtidig etterslep
  • Å få inn bestemmelser som sikrer at lokale lønnsforhandlinger blir reelle