Mulig streik i Fredrikstad

Det kan bli streik for tariffavtale på Japan Photo, Farmannsgate 1, Fredrikstad fra arbeidstidens start onsdag morgen. Arbeidsgiveren nekter å inngå tariffavtale med de ansatte.

12. januar 2004

Det er til sammen 7 ansatte ved forretningen, og samtlige er medlemmer i Handel og Kontor (HK).

Bedriften fikk opprettet tariffavtale 15. februar 2003 men var den gang en franchisebedrift. Fra 1. september 2003 overtok Japan Photo, Bedriften ble dermed egeneid av kjeden. Det er altså den tyske kjeden som nå nekter å videreføre tariffavtalen. De 7 ansatte som er i alderen 17 24 år er innstilt på å ta kampen for å beholde sine lønns- og arbeidsvilkår overfor sin nye arbeidsgiver.

Japan Photo har totalt 19 butikker i Norge. Kjeden er ikke medlem av noen arbeidsgiverforening. Hadde kjeden vært det, ville det vært automatikk i videreføring av lønns- og arbeidsvilkårene ved virksomhetsoverdragelsen og en eventuell streik ville dermed vært unngått.

Det er avtalt et siste meklingsmøte tirsdag 13. januar klokken 12.00, ved Riksmeklingsmannens kontor i Oslo.

Kontaktpersoner ved spørsmål:
· Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418 / 23061214
· Regionsekretær Bente Tandberg, telefon 69311732 / 91859262