Nei takk til gratispassasjerene!

Handel og Kontor region Indre Østland gir full støtte til de streikende innen transportnæringen i deres kamp for et tarifftillegg på 1,4% forbeholdt de organiserte.

26. april 2004

Det oppleves blodig urettferdig at vi som er organiserte skal betale for goder alle nyter godt av. Dette må det bli slutt på!
Det er faktisk noen som har forhandlet frem og betalt for dagens ordninger slik som femte ferieuke, avtalefestet pensjon og økt lønn- og kjøpekraft.
Det er utidig at HSH nå spekulerer i tvungen lønnsnemnd. De streikende innen transportnæringen har gitt lovnader om dispensasjoner. HSH på sin side trenerer dette og har kun innvilget fire av 2000.
I tillegg iverksetter HSH lockout. De uorganiserte vil da ikke ha krav på noen ytelser fra det offentlige.

Gi organiserte det de har krav på la gratispassasjerene stå igjen.