Nyhetsbrev om Forbund1-prosjektet

22. januar 2004

Det første nyhetsbrevet fra Forbund1-prosjektet sendes ut i samtlige forbund i dag. Prosjektgruppe ”Informasjon og Kommunikasjon” har i oppgave å produsere dette. Nyhetsbrevet er beregnet på tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i de seks forbundene.

DU FINNER NYHETSBREVET PÅ FORBUND1 SINE NETTSIDER