Opptrykk informasjonsbrosjyrer fra LO

13. februar 2004

LO har utarbeidet fire informasjonsbrosjyrer om:

  • LO og innvandrerkvinner
  • LO og likestilling
  • LO og homofile i arbeidslivet
  • Strategidokument for LOs arbeid med etniske minoriteter og antirasisme

Disse kan bestilles ved å sende e-post til mandersen.lo@loit.no eller faks 23062244. Dere kan også sende bestilling via post: Servicesenteret i Folkets Hus, Youngsgt 11, 0181 Oslo.