Pause i meklingen

Det er pause i meklingen mellom Japan Photo i Fredrikstad og Handel og Kontor i Norge. Partene møtes igjen mandag 19. januar.

13. januar 2004

Pausen kom etter at partene hadde meklet i fire timer. I tillegg til mer tid, er det en del enkeltspørsmål partene nå ønsker tid til å avklare.

Japan Photo fikk opprettet tariffavtale 15. februar 2003 og byttet eier fra 1. september 2003.  Den tyske kjeden som nå eier bedriften nekter å videreføre tariffavtalen. Samtlige av de 7 ansatte er organisert ved bedriften og de er innstilt på å ta kampen for å beholde sine lønns- og arbeidsvilkår overfor sin nye arbeidsgiver.

Kontaktpersoner ved spørsmål:
* Regionsekretær Bente Tandberg, telefon 69311732 / 91859262
* Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418 / 23061214