Så mye vervet regionene

Totalt 778 nye medlemmer ble vervet i perioden 1. oktober 2003 1. april 2004. Slik er de nye medlemmene fordelt på regionene:

16. april 2004
HK Region Øst 177
HK Region Midt-Norge 109
HK Region Vest 84
HK Region Nord 112
HK Region Indre Østland 57
HK Region Østlandet Sør 125
HK Region Agder og Rogaland 85
Landsomfattende avdelinger 29
TOTALT 778