Streiken avblåst

Streiken ved Japan Photo er over etter 8 dager i konflikt. Klokken 14.30 ble tariffavtalen undertegnet.

06. februar 2004

HER KAN DU SKRIVE EN HILSEN I GJESTEBOKA TIL HK-MEDLEMMENE PÅ JAPAN PHOTO I FREDRIKSTAD

Regionsekretær Bente Tandberg opplyser at den lokale butikksjefen fikk fullmakt av kjeden til å undertegne avtalen. Straks avtalen var undertegnet var de ansatte tilbake på jobb etter at de torsdag 29. januar gikk ut i streik.

-De ansatte er glade over at streiken er over, og takker samtidig for all solidaritet som har blitt vist fra hele fagbevegelsen i denne streiken, sier Bente Tandberg

-Vi takker for all støtte fra alle som har blitt vist og sender de beste hilsener til alle. Solidariteten er virkelig ikke død. Den har derimot vist seg i sin fulle bredde og samtidig har vi vist at når det gjelder så er vi der for hverandre, avslutter Tandberg.