Tariffpolitisk råd fra HKs Faglige forum:

HKs Faglige forum anbefaler i sitt råd til HKs forbundsstyre at det ved vårens lønnsoppgjør blir ført forbundsvise forhandlinger. De ser imidlertid behovet for en samordnet løsning på pensjonsspørsmålet.

13. januar 2004

Det er konklusjonen etter at HKs Faglige forum møttes i dag. Faglig forum består av representanter fra alle HKs bransjeråd i tillegg til regionenes representanter. Formelt er det forbundsstyret som vedtar hva slags oppgjørsform HK skal gå inn for og dermed anbefale LOs representantskap. HKs Faglige forum gir imidlertid sitt råd, og dette vil veie tungt.

LOs representantskap møtes 24. februar, HKs forbundsstyre har sitt møte onsdag 11. februar.

Les hele det tariffpolitiske råd fra Faglig forum her.