Uttalelse fra LO-sekretariatet om pensjon:

- En helhetsvurdering av forslagene til Pensjonskommisjonen kan først gjøres etter en bred behandling og grundig arbeid med dokumentet. LO ønsker at flest mulig skal få medvirke i denne viktige saken. LO krever på denne bakgrunn at høringsfristen utsettes til oktober i år. Det heter det i en uttalelse fra LO-sekretariatet.

26. januar 2004