Vedrørende transportstreiken

Som kjent ble det streik for grossistene organisert i Norsk Transportarbeiderforbund, Prifo og Yrkestrafikkforbundet tirsdag kveld 20. april. Her følger de viktigste punktene for opptreden fra HKere under konflikten.

20. april 2004
  • Medlemmer av HK som blir rammet av eventuelle permitteringer tar kontakt med sitt regionkontor for nærmere informasjon om rettigheter fra forbundet og oppfølging. Deretter må disse ta kontakt med Aetat.
  • Medlemmer av HK innen streikerammet område skal ikke delta i arbeid som har til hensikt å ta over arbeid som er rammet av streiken. Ved tvilstilfeller skal HK-medlemmer ta kontakt med sitt regionkontor.
  • LO og Transportarbeiderforbundet er inneforstått med at de ansatte i Coop kan arbeide overtid i henhold til avtale med tillitsvalgte for å foreta ekstraordinær varefylling i forbrukersamvirkets butikknett. Dette må skje innenfor arbeidsmiljølovens rammer.
  • Det er en klar forutsetning at vareforsyning innen Coop kun skjer til forbrukersamvirkets butikknett.

Saken er tatt opp av HKs ledelse i LOs inntektspolitiske utvalg og i LOs sekretariat mandag. Videre er også saken drøftet med ledelsen i Norsk Transportarbeiderforbund.