Ytelser fra SAS -funksjonærene i forbindelse med krisa i SAS

Å gi avkall på lovfestede og/eller tariffestede rettigheter, slik SAS Personalklubb (LFF) gjør i brevet til SAS-ledelsen, er ikke aktuelt, og henholdsvis lovstridig/tariffstridig.

12. februar 2004

Meldingen er for få dager gått ut siden til HK-medlemmene i SAS og Braathens, samt gjort kjent for øvrige ansatte i de to selskapene. Hovedkonklusjonen er at tilbudet som husforeningen SAS Personalklubb (LFF) har gitt er lovstridig og/eller tariffstridig. SAS Personalklubb (LFF) er som kjent verken tilknyttet LO eller YS.

Ferie
De viktigste punktene er at HKs medlemmer har ferie i samsvar med norsk ferielov og overenskomstens bestemmelser om avtalefestet ferie. Ingen av disse bestemmelsene lar seg fravike negativt. Handel og Kontors luftfartsoverenskomst er heller ikke inngått separat med SAS, men er en bransjeoverenskomst som gjelder flere andre luftfartsselskap tilknyttet Flyselskapenes Landsforening/NHO.

Luftfartsoverenskomsten vil ikke bli endret på dette området ved kommende tariffoppgjør.

Spisepauser
Når det gjelder betalte spisepauser, så er dette så langt HK kan se allerede opphørt i SGS som generell ordning. Betalte spisepauser skal imidlertid opprettholdes i den grad de ansatte må stå til tjeneste/forstyrres i spisepausen (Arbeidsmiljøloven §51). Her er det for HKs medlemmer dermed intet å spare.
 
Det viktigste er likevel at slike innsparingstiltak som SPK vil bidra med, spiller en minimal rolle for å løse de store problemene som SAS har og som må løses i forbindelse med sammensmelting av Braathens og SAS i Norge.

Strukturelle endringer
I dagens situasjon er strukturelle endringer i selskapene nødvendig. Dette gir hovedavtalen full anledning til og initierer (kap. IX og tilleggsavtale 1). En foreldet arbeidsorganisasjon med en sann overflod av ikke-produktive lederstillinger på flere nivåer gir lav kostnadseffektivitet.

Ved sammenslåing må man derfor velge den arbeidsorganisasjonen som gir høyest produktivitet og inntjening, og sørge for at den ikke byråkratiseres. Dette er nødvendig for at SAS/Braathens kan fortsette som et norskbasert flyselskap. Derfor blir funksjonærenes beste bidrag å delta i og kvalitetssikre en slik prosess, selv om vi ser at arbeidsplasser innen administrasjon og kommersiell virksomhet vil kunne gå tapt etter virksomhetsoverdragelsen. Men det må til, simpelthen fordi det er snakk om å overleve eller ikke som flyselskap.
 
HK-klubben i SAS vil derfor bidra aktivt i de diskusjoner og forhandlinger som vil komme.  Men vi vil ikke være med på ordninger som kutter lov- og avtalefestede rettigheter for våre medlemmer.
 
Hilsen styret i HK-klubben i SAS
v/Hans Cato Høyer Hansen  KSUKE   (Leder) tlf. 913 45 811
   Jan Ole Ødegård  KRSKE (Nestleder)                      tlf. 952 14 082