2005

Regionsekretær

Ved forbundets regionskontor i Stavanger søker vi regionsekretær i full stilling fram til november 2007 med tiltredelse snarest. Denne stilling er i tillegg til nåværende bemanning.

Vant flakslodd

HK-medlemmene Berit Skår og Heidi Olafsen har hver vunnet 5 flakslodd hver for sin deltakelse i LOs medlemsdebatt "Du bestemmer LO på din side.

Nyhetsbrev 1 - 2005 er ute

Forbund1 sitt nyhetsbrev 1/ 2005 er nå ute. I Nyhetsbrevet kan du lese om det felles forbundsstyremøtet som ble avholdt på Sanderstølen, den organisasjonspolitiske debatten og de regionale konferansene.

Vant fem flakslodd hver

Håvard Fossbakken og Liv Elisabeth Malmin har hver vunnet fem flakslodd for sin deltakelse i LO-debatten "Du bestemmer LO på din side". Vi oppfordrer alle til å delta, sier Håvard Fossbakken.

Sidsel Bauck (1929 2005)

Tidligere leder av Handel og Kontor i Norge, Sidsel Gerd Bauck, døde søndag etter et kort sykeleie, 75 år gammel.

Vant fem flaxlodd!

Bjørg Lien og Lillian Gunvaldsen var forrige ukes vinnere av flakslodd for sin deltakelse i LOs medlemsdebatt "Du bestemmer LO på din side".

Medlemsmøte

Handel og Kontor Oslo Akershus inviterer til medlemsmøte om Arbeidslivslovutvalgets innstilling torsdag 17. februar kl. 17.00.

Yorkshireskolen 2005

Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet.

Vant fem flakslodd

Arne H. Bakkestuen og Hilde Tone Vestre ble forrige ukes vinnere av fem flakslodd for sin deltakelse i "du bestemmer LO på din side".

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?