2005

To siste flaxlodd vinnerne er kåret

De to siste vinnerne av fem flakslodd hver er med dette kåret. Else Jansen som jobber på Skeidar Skien og Line Kristin Kolloen som jobber i Handel og Kontor Oppland ble de to siste vinnerne.

Påskeaften er tariffestet fridag

Etter henvendelser fra flere medlemmer og tillitsvalgte med opplysninger om at butikker, særlig i kjøpesentre, har besluttet å holde åpent påskeaften, finner vi det riktig å gi en nærmere redegjørelse om den aktuelle avtalebestemmelse.

Regionsekretær

Ved forbundets regionskontor i Oslo søker vi regionsekretær i heltidsstilling

Forventer domsavsigelse fredag

Fredag førstkommende forventes domsavsigelse i SAS-rettssaken. Over 300 tidligere Braathens-ansatte saksøkte SAS for å få videreført sine opparbeidede rettigheter.

Førstehjelp for å forstå regnskapstall

LO har produsert et verktøy som kan brukes til å analysere økonomien i bedriften din. Dette er et forenklet regnskapsanalyseverktøy som er utarbeidet av en gruppe i LO og består av en veileder og et regneark. Verktøyet er ment å være en "førstehjelp" for å gi lokale tillitsvalgte og styrerepresentanter hjelp til å "komme bak" bedriftens regnskapstall og forstå mer av bedriftens regnskap.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?