2005

Ny runde med SAS i rettssystemet

Tirsdag 11. januar klokken 09.00 starter ankesaken for de tidligere Braathens-ansatte. Over 300 ansatte krever å få videreført ansettelse i SAS med samme ansiennitet og stillingsprosent som de hadde i Braathens.

Regnskapssekretær

Ved Service- og Økonomiavdelingen i Handel og Kontor i Norge skal det ansettes ny regnskapssekretær i full stilling med tiltredelse snarest.