2005

Delta i LOs medlemsdebatt!

Tusener av LO-organiserte sender i disse dager inn svarskjemaene i LOs og HKs medlemsdebatt. Tilbakemeldingene på debatten så langt har vært overveldende positive og over 8000 har deltatt. Men HK og LO vil også ha ditt innspill! Fristen er 28. februar.

Pause i dag

Det er i dag mandag 24. januar pause i SAS-rettssaken.

Regionale konferanser

Det inviteres til regionale dagskonferanser for tillitsvalgte som ledd i den organisasjonspolitiske debatten. Påmelding fra HKere skjer til HKs regionkontor.

SAS-rettssaken avsluttet

Forhandlingene i Borgarting lagmannsrett ble avsluttet i torsdag formiddag.