2005

Enighet i mellomoppgjøret med NHO

- Vi er fornøyd med det anbefalte forhandlingsresultatet. Det er også historisk at vi første gang siden 1990 har kommet fram til et anbefalt forslag gjennom forhandlinger, sier LOs leder. Her kan du laste ned forhandlingsprotokoll og løpeseddel.

En mørk dag for norsk arbeidsliv

-En mørk dag. Ikke bare for over 300 saksøkere, men også for arbeidstakere i både Norge og resten av EØS-området. Det er 2. nestleder i Handel og Kontor, Peggy Hessen Følsviks kommentar etter at dommen i SAS-rettssaken i dag ble avsagt. Tingrettens dom stadfestes i lagmannsrettens dom, men med et mindretall på 3 mot 4.

Handel og Kontor forlanger helligdagsfred

Handel og Kontor i Norge (HK) har via en pressemelding den 18. mars blitt gjort kjent med at Kirke- og kulturdepartementet har tillatt åpningstider annen pinsedag 2005.

Forlanger møte med statsråden

Handel og Kontor i Norge forlanger i en uttalelse vedtatt av forbundsstyret i dag møte med Valgerd Svarstad Haugland. Dette etter at KrF-statsråden gir anledning til åpne butikker annen pinsedag.

Underskrifts- og e-postaksjon

En melding via HKs nettsider sendes til den politiske ledelsen i departementet, og registreres samtidig som en underskrift på HKs underskriftsaksjon. Underskriftsskjemaene kan du laste ned i menyen til høyre! Du skriver også under på skjemaet ved å sende en e-post!

Underskriftsaksjon mot annen pinsedag som arbeidsdag

Handel og Kontor starter med dette en underskriftsaksjon mot annen pinsedag som arbeidsdag. Kirke- og kulturdepartementet (KKD) har ensidig lyttet til arbeidsgivernes ønske, og med dette som bakgrunn besluttet å omgjøre annen pinsedag til arbeidsdag. Dette uten å følge forvaltningslovens spilleregler som blant annet pålegger en høring.

Møter statsråden i dag

Den politiske ledelsen i Handel og Kontor skal i dag møte Kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

Departementet snur ikke

Departementet snur ikke i vedtaket om at annen pinsedag skal være arbeidsdag for ansatte i handelen. Det er klart etter møtet med Valgerd Svarstad Haugland i dag.

Enighet i mellomoppgjøret mellom HSH/LO

Det er enighet i mellomoppgjøret mellom HSH/LO etter en dags forhandlinger. For Handel og Kontors del betyr resultatet et generelt tillegg på kroner 1,- per time og at det gis ytterligere fra kroner 1,- til 1,50 på ulike trinn.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?