2005

Enstemmig forbundsstyre fortsetter

HKs forbundsstyremøte vedtok onsdag å sende ut utkastet til beslutningsdokument for Forbund1 på høring. Forbundsstyret gjorde ingen realitetsbehandling av dokumentet og sender det ut uten anbefaling eller føringer til regionorganisasjonene, til sammenslutningen for landsomfattende avdelinger og til de ansattes organisasjoner.

Til retten for å omgjøre vedtaket

Handel og Kontor i Norge (HK) går nå til namsretten for å få omgjort Kultur- og kirkedepartementet sitt vedtak om å holde åpent annen pinsedag. I møtet forbundet hadde med Valgerd Svarstad Haugland 7. april nektet statsråden å omgjøre sitt vedtak.

Gjør om vedtaket

Det blir likevel stengte butikker annen pinsedag. KKD har i dag gått ut med en pressemelding hvor de gjør om på vedtaket om å tillate åpne butikker annen pinsedag. Dermed blir det pinsefred også for de butikkansatte.

Arbeiderfestivalen i Hommelvik

Yngve Hågensen -LO, Per Sandberg -FRP, Bjarne Håkon Hansen-AP. Karin Andersen-SV og John Olav Egeland fra Dagbladet braker sammen til debatt under arbeiderfestivalen i Hommelvik.

Forhandlingsprotokoll LO-FA

Det ble avholdt forhandlingsmøter mellom LO/Handel og Kontor/Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund og Finansnæringens Arbeidsgiverforening 13.4 og 22.4.2005. Partene kom på siste møte frem til anbefalt forslag.

LOs utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. 14 LO-forbund har rettigheter i fondet.

Status mellomoppgjøret

Under har vi forsøkt å samle linker og oppsummere datoer og fremdrift for mellomoppgjøret på HKs ulike avtaleområder. Mellomoppgjøret er et samordnet oppgjør, og det er dermed i hovedsak LO som har ansvar for forhandlingene. Du finner link til LOs tariffsider her.

Vareopptelling på søn- og helgedager

HK får jevnlig henvendelser vedrørende vareopptelling på søn- og helgedager. Flere butikker velger å legge varetelling til 1. mai. Konklusjonen er at de ansatte ikke kan pålegges å ha vareopptelling på søn- og helgedager, uten at det foreligger en skriftlig avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?