2005

Trekning i HKs vervekampanje

 
Organisasjonssekretær Anne C.
Devik og 2. nestleder Peggy Følsvik
foretar trekning av vervepremien.

Det har vært halvårlig trekning av reisegavesjekk i HKs vervekampanje. Marit Reinfjord fra Mo i Rana vant denne gangen reisegavesjekken for andre gang. Marit har totalt vervet 54 nye medlemmer og hun vant også trekningen i april 2004.

Enighet med SAMFO

Det ble i dag enighet med SAMFO om mellomoppgjøret 2005. For Handel og Kontors medlemmer betyr resultatet et tillegg på mellom kroner 1,- til kroner 2,50 på de ulike satsene.

Enighet med SAMFO om Lederoverenskomsten

Det ble 26. april enighet i mellomoppgjøret med SAMFO om Lederoverenskomsten. Enigheten betyr et generelt tillegg til alle på kroner 1800,- per år. Basislønnssatsen heves med kroner 9 500,- til 287 500,- per år.

Nytt flertall ditt valg!

"Nytt flertall ditt valg," er årets 1. mai merke. Det retter seg naturlig nok mot høstens valg. Stortingsvalget handler om hvordan Norge skal utvikle seg i årene framover: Skal vi ha fire nye år med høyrestyre eller skal vi få ny solidaritet?

Forbund1 prosjektet legges på is

Styringsgruppa i Forbund1-prosjektet vedtok 3. mai 2005 at prosjektet legges på is. Forbundene er også enige om at det er nødvendig å utvikle et tett og nært samarbeid mellom forbundene, selv om sammenslåing ikke ble aktuelt i denne omgang.

Samleside LO-kongressen

Flere viktige politiske saker sto på dagsorden under kongressen. Blant annet pensjonssaken, LOs medlemsdebatt "du bestemmer LO på din side" og den faglige-politiske situasjonen. Her har vi samlet alle aktuelle saker fra HKs nettsider.

Kontakt med delegasjonen

Under kongressen vil naturlig nok mye av arbeidet foregå i salen og delegasjonen vil av den grunn være utilgjengelig.

LOs sommerpatrulje

LOs sommerpatrulje arrangeres i år for 20 gang. LOs sentrale ungdomsutvalg har vedtatt formålet med årets sommerpatrulje, og HK har i tillegg vedtatt sine satsningsområder.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?