2005

Støtteerklæring

Handel og Kontor i Norge vil med dette uttrykke sin fulle støtte til de organiserte ansatte i Gate Gourmet, ved Heathrow Airport.

La Union leve

LO Grenland sammen med flere, inviterer alle venner og støttespillere til den største industripolitiske markeringen noensinne om Union`s fremtid.

Nei til midlertidige ansettelser!

HK går i mot at det skal bli generell adgang til å ansette folk på midlertidige kontrakter. Faste ansettelser skal være normen i arbeidslivet. Midlertidige kontrakter bidrar til å skape en utrygg hverdag for de ansatte og gir arbeidsgiver mulighet til å skalte og valte med folks lønns- og arbeidsvilkår.

Forsvar ansattes rett til fritid og et sosialt liv!

I 2003 bestemte Stortinget at butikkene kan ha åpent til alle døgnets tider seks dager i uken. Dette har ført til at ansatte innenfor varehandelen har fått redusert sine muligheter til fritid og et sosialt liv ved siden av jobben. Normalarbeidsdagen blir gradvis undergravet og svekket.

6-timersdag nå!

Vi opplever et stadig tøffere arbeidsliv, hvor kravet til økt produktivitet og effektivitet snart går foran alt annet. Det er derfor på tide å ta grep som bidrar til å stoppe brutaliseringen av menneskers arbeidsdag. Et ledd i dette kan blant annet være arbeidstidsreduksjoner.

Forsvar stillingsvernet!

Våren 2005 gikk stortingsflertallet inn for at retten til å stå i stilling, etter fellende dom i første rettsinstans (tingretten), ved tvist om usaklig oppsigelse skulle fjernes. Dette betyr at ansatte som mener de har mottatt en usaklig oppsigelse ikke får samme mulighet til å forsvare sine rettigheter som i dag.

Gjeninnfør ungdomsgarantien!

Arbeid er grunnlaget for et godt og meningsfylt liv. Dessuten er arbeidskraften vår viktigste ressurs. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at ungdom er overrepresentert blant de arbeidsledige. Hele 33.000 unge under 25 år står uten arbeid.

20.000 tilbake til de arbeidsledige!

Regjeringen og FrP har de siste fire årene gjennomført en rekke skattelettelser. De som har fått størst skattelette har i hovedsak vært de som har mest penger fra før. De som har minst, f.eks de arbeidsledige, har derimot fått mindre penger. Regjeringspartiene med støtte fra FrP har kuttet 20.000 kroner i de arbeidslediges dagpenger.

Styrk velferden nei til privatisering!

En sterk velferdsstat er en forutsetning for et trygt og rettferdig samfunn med gode fellskapsløsninger. Utdanning, helse og omsorg ivaretas best av det offentlige

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?