2005

Pendlere må huske å stemme

Fra onsdag 10. august har det vært mulig å forhåndstemme. På valgdagen kan du utelukkende stemme i den kommunen du var bosatt i 31. mai 2005. Derfor bør du huske å forhåndsstemme.

Ditt syn teller!

Alle som er medlemmer i Handel og Kontor kan nå delta i tariffdebatten på nett og sende inn sitt syn på hvilke prioriteringer forbundet skal gjøre foran tariffoppgjøret i 2006. Du må logge deg på nettsida for å gjøre dette. Og du kan kun svare én gang.

100 tillitsvalgte i industriopprop

Over 100 tillitsvalgte fra åtte LO-forbund går i et opprop i dag inn for at Norge må få en regjering som fører en aktiv industripolitikk. De tillitsvalgte oppfordrer folk til å stemme slik at valget gir oss en rødgrønn regjering.

SAS-saken berammet i Høyesterett

 

Det er nå klart at Høyesterett vil behandle SAS-saken 10. - 12. januar. Forhandlingene starter klokken 09.15.

Logg på HKs nettsider

 
Du kan svare på debattopplegget
og får tilgang til juridisk
veiledning.

HKs nettsider har fått innloggingsmuligheter. Du som er medlem kan logge på og laste ned din tariffavtale og du får tilgang til juridisk veiledning via nett. Fram til midten av september kan du sende inn dine prioriteringer foran tariffoppgjøret i 2006.

Husk å forhåndsstemme!

Fristen for å forhåndsstemme går ut på fredag. Og valglokalene stenger mandag klokken 20.00. Pendlere eller andre som ikke regner med å rekke å stemme, eller som kanskje frykter å stå i kø på valgdagen, må derfor huske å forhåndsstemme!

Kjære LO-medlem!

Vår flotte medlemsdebatt «Du bestemmer LO på din side» ble en suksess. Vi fikk inn hele 155 000 innspill fra våre medlemmer.

Takk til de som deltok. Det har styrket LO.

På bakgrunn av medlemsdebatten og LO-kongressens vedtak har vi stilt 54 spørsmål til de politiske partiene på Stortinget. Som LO-medlem har du krav på å få vite hvordan partiene stiller seg til våre viktigste saker.

Stortingsvalget om få dager kan få avgjørende betydning. Det står om viktige saker som trygge jobber, full lønn under sykdom, avtalefestet pensjon og fagforeningsfradraget. Du avgjør selv hvilket parti du vil stemme på. På vegne av Landsorganisasjonen i Norge oppfordrer jeg alle fagorganiserte til å bruke stemmeretten slik at faglige rettigheter vernes og styrkes: Din stemme kan avgjøre.

Godt valg!

Med vennlig hilsen
 
Gerd-Liv Valla

Mer informasjon om Stortingsvalget på www.lo.no og i fagbladet ditt. Se også her.

Delta og vinn!

Fristen for å delta i tariffdebatten på nett er utsatt med én uke. Fram til 23. september kan du vinne 5 flakslodd dersom du deltar. Foreløpig har vi fått mange tilbakemeldinger fra medlemmene. Men vi vil ha flere.