2005

Har trukket åtte vinnere av flakslodd

Til sammen har HK nå trukket åtte vinnere som hver får fem flakslodd. Fortsatt er det tre dager igjen og dermed skal ytterligere femten flakslodd deles ut. Det trekkes én vinner av de innsendte per dag, så sjansen for å vinne er like stor uansett når du svarer.

Enighet innen AAF-området

Det er enighet i mellomoppgjøret mellom HK/AAF etter forhandlinger den 27. september. Det gis ett lønnstrinn til samtlige med virkning fra 1. mai 2005.

Medlemstallet stabilt

Medlemstallet i HK ligger fortsatt stabilt på tett oppunder 60.000 medlemmer.

Bokstaver på jobben

Hver fjerde arbeidstaker har problemer med å skrive og lese, noe som byr på store utfordringer både arbeidstakeren og for arbeidsplassen. Dysleksiforbundet gir råd og veiledning om attføring og hjelpemidler.

Kun dresspenger til mennene

Dressmann skal heve standarden og konfeksjonsinntrykket i bedriften. Dermed må alle de ansatte stille i dress, skjorte og slips. Kvinnene skal slutte å bruke jeans. Men bare mennene får antrekk betalt av arbeidsgiver.

MMI / FieldWork opptrer fagforeningsfiendtlig

I nær to år har Handel og Kontor i Norge (HK) jobbet for å få en tariffavtale ved Markeds- og Media Instituttet, (MMI / FieldWork). Bedriften motsetter seg kravet og fotfølger både de tillitsvalgte og de aktive HK-medlemmene. Etter HKs oppfatning opptrer bedriften fagforeningsfiendtlig og arbeidsgiverforeninga HSH har latt seg forlede til å støtte bedriften.

HK vil beholde hjemme-PC-ordningen

Handel og Kontor i Norge støtter initiativet flere LO-tillitsvalgte har kommet med for å beholde dagens ordning med skattefri utplassering av hjemme-PC hos arbeidstaker.

Anmelder Vinmonopolet

Handel og Kontor i Norge (HK) anmelder Vinmonopolet for overtredelse av personopplysningsloven. Anmeldelsen har samme bakgrunn og begrunnelse som Datatilsynets anmeldelse, men i tillegg ønsker vi at hovedfokus skal rettes mot Vinmonopolet ved tidligere styreleder Harald Arnkværn og advokat Erling Grimstad.

Kritisk blikk på sykefravær

Lav fraværsprosent betyr verken god helse hos de ansatte eller høy arbeidsmiljøstandard, slår Ebba Wergeland og Dag Bruusgaard fast. De stiller også spørsmål ved IA-avtalens egentlige mål, der myndighetene i samme periode har gjennomført mange reduksjoner i trygdeytelsene.

Undersøkelse blant medlemmene

4000 HK-medlemmer har blitt bedt om å delta i en stor europeisk undersøkelse om fagorganisering i servicesektoren. De som ennå ikke har besvart skjemaet oppfordres med dette til å sende inn.