2005

Fokus på de tillitsvalgte og kompetanseutvikling

Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO ble avsluttet torsdag 17. november 2005. Tillitsvalgte og kompetanseutvikling stod i fokus for LO under disse forhandlingene.

Uttalelse fra fem bransjeråd i HK

Bransjerådene HK media, HK industri, HK idrett, HK samferdsel og HK landbruk ber forbundets ledelse innstendig om å fremme følgende standpunkt for LOs ledelse i forbindelse med tariffrevisjonen 2006:

LO og SAMFO enige om ny grunnlov i arbeidslivet

LO og SAMFO (forhandlingsorganisasjon for samvirkeforetak) er nå enige om en ny hovedavtale for arbeidslivet, også omtalt som arbeidslivets grunnlov. I tillegg er man enige om å etablere et eget kontakt- og informasjonsutvalg.

Medlemsutvikling per 30. november

Medlemsutviklingen per. 30. november viser en nedgang på 102 medlemmer den siste måneden. Men totalt er det blitt 413 flere HKere hittil i år.

Høringssvarene ligger på nett

Alle HKs høringssvar er blitt publisert på nett siden 6. september. I prinsippet blir absolutt alle høringssvar HK avgir til LO og direkte til offentlige myndigheter nå publisert.

Vareopptelling 1. januar

Flere dagligvarebutikker planlegger etter det HK erfarer å gjennomføre vareopptelling 1. januar. Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar åpner ikke mer for dette enn tidligere lovverk. Pålegg om varetelling 1. januar fra arbeidsgiver vil være brudd på arbeidsmiljøloven.

LO og SAMFO enige om ny grunnlov i arbeidslivet

LO og SAMFO (forhandlingsorganisasjon for samvirkeforetak) er nå enige om en ny hovedavtale for arbeidslivet, også omtalt som arbeidslivets grunnlov. I tillegg er man enige om å etablere et eget kontakt- og informasjonsutvalg.