Europeiske transportarbeidere samlet til kongress

Europeisk Transportarbeiderføderasjon (ETF) avholdt sin kongress på Åland 25. 26. mai. Over to dager var mer enn 400 delegater og observatører fra 131 fagforbund i 36 land samlet og diskuterte transportpolitikk i tillegg til at de besluttet ETFs framtidige politikk.

27. mai 2005

Kongressen gikk under overskriften "ETF - Moving Europe Forward - Stronger Together", og før kongressen startet avholdt ETF en egen kvinnekonferanse med nærmere 100 deltakere.

Blant uttalelsene var blant annet en kraftig protest mot Ryanair som favoriserer ansatte som forhandler direkte med selskapet - og på den måten straffer ansatte som er fagorganisert.

ETF er en paneuropeisk føderasjon for transportarbeidere som representerer 3 millioner medlemmer innenfor transport og fiske i 39 land.

Handel og Kontor i Norge er tilsluttet med sine medlemmer innen luftfart og reiseliv, og var representert på kongressen med 2. nestleder Peggy Hessen Følsvik og faglig sekretær Egil Chr. Bøckmann. Ni andre norske fagforbund deltok også på kongressen.