Fare for streik i RIMI

Det er fare for streik i ICA Nær i Alexander Kiellandsgate 10 i Lillestrøm. Innehaveren av butikken nekter å inngå tariffavtale med Handel og Kontor i Norge (HK). Dette på tross av at det i alle de ansattes arbeidskontrakter heter at tariffavtalen skal følges.

13. juni 2005

Inngås det ikke tariffavtale innen midnatt i dag mandag 13. juni betyr det streik fra tirsdag morgen.

Det er daglig leder og eier av ICA Nær butikken som nekter å inngå tariffavtale for sine ansatte. HK reiste krav om opprettelse av tariffavtale i  januar, etter at et flertall av de ansatte hadde organisert seg og ønsket tariffavtale. Butikkeieren er i likhet med de fleste andre ICA Nær-butikker, franchisetaker i RIMI-systemet. Dette betyr at daglig leder eier butikken selv, men driver den under RIMIs merkenavn og kjedekonsept.

-Vi er skuffet over at RIMI sentralt så langt ikke har kunnet gjøre mer for å påse at deres franchistakere skriver under på tariffavtalen når de ansatte krever dette, sier regionsekretær i HK-region Øst, Aud Trulsen. Hun har hatt ansvar for saken siden tariffkravet første gang ble reist i januar måned. -Det burde være et minimum innen franchisekonseptet at også de ansattes arbeidsvilkår er sikret.

Partene har møttes gjentatte ganger i den 5 måneder lange perioden uten å komme til enighet. Det er innkalt til endelig møte på riksmeklingsmannens kontor klokken 17.00 i dag mandag. Aud Trulsen håper  på en løsning innen midnatt.

Det er fire av de totalt seks ansatte som har meldt seg inn i HK.

I Handel og Kontor ser man også prinsipielt på saken: - Dette viser nok en gang at franchisekonseptet hvor kjeden sentralt ikke selv er ansvarlig for den enkelte butikk og deres ansatte, bare er skapt for å ivareta de store matvarekjedenes inntjeningsbehov. Vi ser stadig eksempler på at dette systemet ikke tar hensyn til ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær i HK sentralt.

Kontaktpersoner ved spørsmål:
· Regionsekretær Aud Trulsen i HK-region Øst, telefon 23061190 / 90950206
· Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418 / 23061214