LOs rød-grønne valgarmbånd

 

Som en del av valgkampsatsingen har LO lansert rødgrønne armbånd. For Handel og Kontor sin del er det sendt ut 500 av disse til hvert regionkontor. De vil også bli å finne på rød-grønne stands over hele landet.

15. august 2005

Dersom man ønsker flere armbånd kan man også ta kontakt med LOs distriktskontorer.

Siden interessen for armbåndene er svært stor, oppfordrer vi alle til å be om flere enn det antall som man helt sikkert kan påta seg å få satt ut i omløp.

De som bærer armbåndet signaliserer følgende: "Jeg mener at Norge trenger et nytt stortingsflertall og en ny regjering. Jeg skal bidra til dette gjennom å bruke stemmeretten min 12. september 2005."
 
Det står ingen tekst på selve armbåndet, som er rødt med grønn stripe. Folk som lurer på hva armbåndet står for må derfor ta kontakt og forhøre seg om budskapet.
 
Tusenvis av armbånd vil bli med dette bli spredd ut over hele landet. Tanken er at armbåndene kan bidra til samhold, fellesskapsfølelse og gjenkjennelse mellom alle oss som nå mener at tida er inne for et skifte av politisk kurs.
 
I løpet av uke 32 og 33 vil armbåndene bli distribuert blant annet til LO-forbundene, LOs distriktskontorer og LOs lokalorganisasjoner. De vil også etter hvert bli å finne på rød-grønne stands over hele landet, og i resepsjonen til Folkets Hus i Oslo. Av kapasitetsmessige hensyn blir det dessverre vanskelig å ekspedere bestillinger fra enkeltpersoner. Armbåndene er ikke til salgs, men deles ut gratis.